Riigi julgeoleku volitatud esindaja
Estonian National Security Authority
Eesti keeles / In English

Taotlused ja vormid

Füüsilise ja juriidilise isiku riigisaladusele juurdepääsu loa taotlemiseks vajalike dokumentide vormid on kättesaadavad Kaitsepolitseiameti kodulehelt.

Külastustaotluste esitamise juhend

Rahvusvaheliste külastuste puhul, kus on vaja kokku puutuda teise riigi või rahvusvahelise organisatsiooni salastatud teabega, tuleb esitada külastatavale poolele külastustaotlus (inglise keeles Request for Visit, edaspidi RFV).
RFV sisaldab infot külastaja isikuandmete, külastuse eesmärkide ja salastatud teabele juurdepääsuõiguste kohta. Oluline on silmas pidada, et RFV kasutatakse reeglina salastatud teabe töötlemist hõlmavate külastuste puhul, unclassified tasemel visiitide korral, kus salastatud teabega kokku ei puututa, esitatakse RFV ainult siis, kui külastatav pool seda eraldi nõuab.
RFV esitamisel tuleb arvestada külastatava riigi poolt kehtestatud taotluse esitamistähtajaga.

Esitamisega hiljaks jäämine võib kaasa tuua külastustaotluse tagasilükkamise.

RFV kui dokumenti reeglina ei salastata eesmärgiga lihtsustada taotluse edastamist elektrooniliste kanalite kaudu. Vorm eeltäidetakse külastaja poolt inglise keeles, kinnitatakse allkirjaga asutuse riigisaladuse kaitset korraldava isiku poolt (vormi p 13) ning edastatakse riigi julgeoleku volitatud esindajale (NSA) lõplikuks kinnitamiseks (vormi p 14-15).

RFV edastatakse külastust taotleva isiku koduriigi NSA poolt külastatava riigi NSAle, kes taotlust menetleb ja vastavalt kas heaks kiidab või tagasi lükkab. RFV edastamine külastajate endi poolt ei ole aktsepteeritud.

Riigiti on kehtestatud RFV eripärad. Mõnes riigis on lisaks RFV-le nõutud lisavormide täitmine, mõni riik on kehtestanud oma riigisiseste õigusaktidega erisuguse külastusvormi. Enamike riikide poolt üldjuhul aktsepteeritud RFV on leitav siit.

Eestis korraldatavate ja salastatud teabe töötlemist hõlmavate rahvusvaheliste kohtumiste puhul tuleb korraldajal aegsasti paluda väliskülalistel täita RFV ning paluda see esitada külalise koduriigi NSA kaudu Eesti riigi julgeoleku volitatud esindajale aadressile nsa@fis.gov.ee.

Kõikide tekkinud küsimustega RFV täitmise või esitamise kohta palume pöörduda riigi julgeoleku volitatud esindaja poole.