Riigi julgeoleku volitatud esindaja
Estonian National Security Authority
Eesti keeles / In English

Võrdlustabelid

Käesolevas tabelis on toodud välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kellega Eestil on sõlmitud vastastikune salastatud teabe kaitse leping, salastatud teabe tasemete vastavus Eesti riigisaladuse tasemetele.

Eesti PIIRATUD KONFIDENTSIAALNE SALAJANE TÄIESTI SALAJANE
NATO NATO RESTRICTED NATO CONFIDENTIAL NATO SECRET COSMIC TOP SECRET
EU RESTREINT UE/
EU RESTRICTED
CONFIDENTIEL UE/
EU CONFIDENTIAL
SECRET UE/
EU SECRET
TRÉS SECRET UE/
EU TOP SECRET
ESA ESA RESTRICTED ESA CONFIDENTIAL ESA SECRET ESA TOP SECRET
Albaania KONFIDENCIAL SEKRET TEPER SEKRET
Ameerika Ühendriigid CONFIDENTIAL SECRET TOP SECRET
Austria EINGESCHRÄNKT VERTRAULICH GEHEIM STRENG GEHEIM
Bulgaaria ЗA CЛУЖΕБНО ПОЛЗВАНЕ ΠOВEPИТEЛНO CЕКРЕТНО CТРОГО CЕКРЕТНО
Gruusia SEZRUDULI SARGEBLOBISTVIS SAIDUMLO SRULIAD SAIDUMLO GANSAKUTREBULI MNISVNELOBIS
Hispaania DIFUSIÓN LIMITADA CONFIDENCIAL RESERVADO SECRETO
Horvaatia OGRANIČENO POVJERLJIVO TAJNO VRLO TAJNO
Iisrael SHAMUR SODI SODI BEYOTER
Itaalia RISERVATO RISERVATISSIMO SEGRETO SECRETISSIMO
Kreeka PERIORISMENIS CHRISSIS EMPISTEYTIKO APORRITO AKROS APORRITO
Küpros ΠEPIOPIΣMEΝHΣ XPHΣHΣ EMΠІΣTEYTIKO AΠOPPHTO AKPΩΣ AΠOPPHTO
Leedu RIBOTO NAUDOJIMO KONFIDENCIALIAI SLAPTAI VISIŠKAI SLAPTAI
Luksemburg RESTREINT LUX CONFIDENTIEL LUX SECRET LUX TRES SECRET LUX
Läti DIENESTA VAJADZĪBĀM KONFIDENCIĀLI SLEPENI SEVIŠĶI SLEPENI
Norra BEGRENSET KONFIDENSIELT HEMMELIG STRENGT HEMMELIG
Poola ZASTRZEŻONE POUFNE TAJNE ŚCIŚLE TAJNE
Portugal RESERVADO CONFIDENCIAL SECRETO MUITO SECRETO
Prantsusmaa DIFFUSION RESTREINTE CONFIDENTIEL DEFENSE SECRET DEFENSE TRES SECRET DEFENSE
Põhja-Makedoonia ИНТЕРНО ДОВЕРЛИВО СТРОГО ДОВЕРЛИВО ДРЖАВНА ТАJНА
Rootsi BEGRÄNSAD HEMLIG KONFIDENTIELL HEMLIG KVALIFICERAT HEMLIG
Rumeenia SECRET DE SERVICIU SECRET STRICT SECRET STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
Saksamaa VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH VS-VERTRAULICH GEHEIM
Slovakkia VYHRADENĖ DÔVERNÉ TAJNÉ PRÍSNE TAJNÉ
Sloveenia INTERNO ZAUPNO TAJNO STROGO TAJNO
Soome KÄYTTÖ RAJOITETTU LUOTTAMUKSELLINEN SALAINEN ERITTÄIN SALAINEN
Taani TIL TJENSTEBRUG FORTROLIGT HEMMELIGT YDERST HEMMELIGT
Türgi HIZMETE ÖZEL ÖZEL GİZLİ ÇOK GİZLİ
Tšehhi VYHRAZENĖ DŮVĚRNÉ TAJNÉ PŘÍSNĚ TAJNÉ
Ukraina ДЛЯ СЛУЖБОГО КОРИСТУВАННЯ ТАЄМНО ЦІЛКОМ ТАЄМНО ОСОБЛИВОЇ ВАЖЛИВОСТІ
Ungari “Korlátozott terjesztésű!” “Bizalmas!” “Titkos!” “Szigorúan titkos!”
Ühendkuningriik UK OFFICIAL- SENSITIVE 1 UK SECRET UK TOP SECRET
Šveits INTERN/ INTERNE/
AD USO INTERNO
VERTRAULICH/
CONFIDENTIEL/
CONFIDENZIALE
GEHEIM/ SECRET/
SEGRETO
 1 Alates 25.08.2017 töödelda UK-st elektroonilisel krüpteerimata kujul saadud UK OFFICIAL-SENSITIVE teavet ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS mõeldud teabena tähtajatult vastavalt AvTS § 35(3), § 41(3) ja § 43.

Järgnevas tabelis on välja toodud rahvusvaheliste organisatsioonide, kelle teavet on Eesti nende organisatsioonide liikmena kohustatud kaitsma, salastatud teabe tasemete vastavus Eesti seadustega kehtestatud tasemetele.

Salastatuse tasemete vastavuse määramisel ei ole antud juhul lähtutud teabe salastatuse taseme üksühesest tõlkest, vaid on riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 50 lõike 2 alusel võrreldud Eesti riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja avaliku teabe seadusega kehtestatud salastatud ja juurdepääsupiiranguga teabele rakendatavaid kaitsemeetmeid tasemeti iga rahvusvahelise organisatsiooni salastatuse tasemete kaitseks sätestatud kaitsemeetmetega.

Konventsioon/
rahvusvah. organisatsioon
Rahvusvah.org märgistus Vastav märgistus Eestis Taseme määramisel aluseks võetud dokument/märkused
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Council Resolution on the Classification and Declassification of Information 10.07.1997 C(97)64/FINAL
EURATOM European Atomic Energy Community EURA-RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS EURATOM määrus nr 3 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamiselepingu artikli 24 rakendamise kohta (06.10.1958)
Wassenaar RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Guidelines on Confidentiality of Information in the Wassenaar Arrangement (12.12.1996)
CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS alates 13.05.2014 Supplementary Guidelines for the Protection of Wassenaar-confidential information; Välisluureameti 31.03.2014 hinnang Wassenaari elektroonilise töötlussüsteemi WAIS kohta
OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Administrative Directive No 1/97. Rakendada täiendavaid levipiiranguid lähtuvalt OSCE reeglistikust
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW RESTRICTED PIIRATUD OPCW Policy on Confidentiality, 16 May 1997. Rakendada täiendavaid töötlemispiiranguid lähtuvalt OPCW reeglistikust
OPCW PROTECTED PIIRATUD
OPCW HIGHLY PROTECTED PIIRATUD
Euroopa Nõukogu RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Resolution Res(2001)6 on Access to Council of Europe documents. Rakendada täiendavaid levipiiranguid lähtuvalt Res(2001)6 sätestatust
CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
SECRET ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
WTO World Trade Organisation RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS General Council Draft Decision. Procedures for the Circulation and Destruction of WTO Documents (WT/GC/W/464/Rev.1)
ICC International Criminal Court RESTRICTED ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS ICC Information Protection Policy, ICC/AI/2007/001 Rakendada täiendavaid kaitsemeetmeid lähtuvalt ICC reeglistikust.
CONFIDENTIAL PIIRATUD
SECRET PIIRATUD
UNDER SEAL PIIRATUD
NSG Nuclear Suppliers Group NSG CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS alates 10.10.2012 NSG Procedural Arrangement for the Nuclear Suppliers Group, NSG(07)36; täiendavad kirjalikud juhised teabe avaldajalt.
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Secretary-General´s bulletins: International Criminal Tribunals: information sensitivity, classification, handling and access ST/SGB/2012/3.
AG Australian Group AG-IN-CONFIDENCE ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Võrdlusel on tuginetud kirjavahetusele AG kontaktisikuga. Täiendavad kirjalikud juhised teabe avaldajalt.
AG CONFIDENTIAL PIIRATUD
AG SECRET KONFIDENTSIAALNE
CCEB RESTRICTED PIIRATUD -
CONFIDENTIAL KONFIDENTSIAALNE
UN United Nations CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS ST/SGB/2007/6, 12.02.2007 Secretary General´s bulletin, Information sensitivity, classification and handling. Soovitavalt rakendada täiendavaid töötlemispiiranguid lähtuvalt ÜRO reeglistikust.
STRICTLY CONFIDENTIAL ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS